Изпълнени обекти

Мрежова фотоволтаична централа 30 kWp

Мрежова фотоволтаична централа 30 kWp

Мрежова фотоволтаична централа 30 kWp

 Фотоволтаичната централа 30kWp за собствена консумация е разположена на плосък покрив с ориентация изток-запад за по-добро разпределение на енергията през целия ден и избягване на пика по обяд

Автономната фотоволтаична централа 100 kWp „Св. Георги Зограф“, Света Гора, Атон - Гърция

Aвтономна фотоволтаична система 100 kWp за независимо захранване с електрическа енергия

Aвтономна фотоволтаична система 100 kWp за независимо захранване с електрическа енергия

Тя се състои от 300 бр. поликристални модула 280 Wp и набивна поцинкована конструкция. В два усилени метални контейнера са разположени 448 броя стационарни тягови батерии Monbat 12MVR180 с общ капацитет на акумулирана енергия 967 680 kWh.

Автономна фотоволтаичната централа 400 kWp, гр. Ботевград

Автономна фотоволтаична централа 400 kWp за собствена консумация

Автономна фотоволтаична централа 400 kWp за собствена консумация

Системата е разположена на три производствени халета и е с ориентация изток-запад за по-добро разпределение на произведената енергия през целия ден.

Автономна хибридна фотоволтаична система 30 kWp, с. Петрово, общ. Сандански

Автономна хибридна фотоволтаична система 30 kWp за собствена консумация

Автономна хибридна фотоволтаична система 30 kWp за собствена консумация

Системата е от нов тип, който комбинира on grid  инвертор Fronius Eco 25.0-3-S с три броя off grid инвертора Fictron Quatro 8000 VA.

Фотоволтаична централа 200 kWp, гр.Благоевград

Фотоволтаична централа 200 kWp за собствена консумация и продажба на излишната енергия към ЕРП

Фотоволтаична централа 200 kWp за собствена консумация и продажба на излишната енергия към ЕРП

Фотоволтаичната централа 200 kWp за собствена консумация и продажба на излишната енергия към ЕРП се намира в Благоевград.

Мрежова фотоволтаична централа 330 kWp, гр. Благоевград

Мрежова фотоволтаична централа 330 kWp

Мрежова фотоволтаична централа 330 kWp

Фотоволтаичната централа 330kWp за собствена консумация без връщане към ЕРП се намира в гр. Благоевград. Системата е разположена на две производствени сгради и е с ориентация изток-запад за по-добро разпределение на произведената енергия през целия ден.

Мрежова фотоволтаична система 30 kWp, с. Логодаж, общ. Благоевград

Мрежова фотоволтаична система 30 kWp

Мрежова фотоволтаична система 30 kWp

Mрежовата фотоволтаична система (on grid) се намира в с. Логодаж, общ. Благоевград.

Фотоволтаична инсталация 20kWp за собствена консумация, гр. София, кв. Горна баня

Фотоволтаична инсталация 20kWp за собствена консумация,  гр. София, кв. Горна баня

Фотоволтаична инсталация 20kWp за собствена консумация, гр. София, кв. Горна баня

Фотоволтаичната система 20kWp за собствена консумация без връщане към ЕРП се намира в кв. Горна баня, гр. София.

Фотоволтаична инсталация 15.7kWp за тестване на оловно-киселинни батерии VRLA, Чупренски балкан

Фотоволтаична инсталация 15.7kWp за тестване на оловно-киселинни батерии VRLA

Фотоволтаична инсталация 15.7kWp за тестване на оловно-киселинни батерии VRLA

Фотоволтаична инсталация се намира в Чупренския балкан.

Тя се състои от 56 бр. поликристални модула и стационарна наземна конструкция. Акумулаторният блок е съставен от 112 стационарни клапанно-регулирани оловно-киселинни батерии VRLA Monbat 12MVR180 VRLA и 2 бр. контролера Victron Smart Solar Charge Controller MPPT 150/100Tr (48V-100A).

Автономна трифазна 9 kWp фотоволтаична система за собствена консумация на електроенергия, гр.Благоевград

Автономна трифазна 9 kWp фотоволтаична система за собствена консумация на електроенергия

Автономна трифазна 9 kWp фотоволтаична система за собствена консумация на електроенергия

Автономната фотоволтаична система се намира в Благоевград.

Тя се състои от 24 поликристални модула Luxor 255Wp и стационарна aлуминиева конструкция за покриви.

Мрежова фотоволтаична система 30kWp (on grid) за продажба на електрическа енергия към ЕРП

Мрежова фотоволтаична система 30kWp (on grid) за продажба на електрическа енергия към ЕРП

Мрежова фотоволтаична система 30kWp (on grid) за продажба на електрическа енергия към ЕРП

Мрежова фотоволтаична система 30kWp (on grid) за продажба на електрическа енергия към ЕРП

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Кочериново, общ. Кочериново

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Кочериново, общ. Кочериново

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Кочериново, общ. Кочериново

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Кочериново, общ. Кочериново

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Стара Кресна, общ. Кресна

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Стара Кресна, общ. Кресна

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Стара Кресна, общ. Кресна

Системата е наземна, набивна и разположена на  прилежащ терен към съществуваща сграда.

Фотоволтаична система 30kWp за продажба на електрическа енергия, гр. Симитли

Фотоволтаична система 30kWp за продажба на електрическа енергия, гр. Симитли

Фотоволтаична система 30kWp за продажба на електрическа енергия, гр. Симитли

Фотоволтаична система 30kWp за продажба на енергия към ЕРП се намира в гр. Симитли.

Централата е изградена върху покрива на склад за метали.

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия към ЕРП, гр. Симитли, общ. Общ. Симитли.

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия към ЕРП, гр. Симитли, общ. Общ. Симитли.

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия към ЕРП, гр. Симитли, общ. Общ. Симитли.

Системата е покривна, монтирана върху термопанел, изложение – (Изток-Запад). Фотоволтаичната система се състои от 75 бр. фотоволтаични модула QCELLS 400Wp Half-Cut Monocrystalline PERC, фотоволтаичен мрежов инвертор HUAWEI SUN200-33KTL и разпределително табло.

Автономна система 3kWp, монтирана върху офис контейнер, гр. Благоевград, общ. Благоевград, 2017 г.

Автономна система 3kWp, монтирана върху офис контейнер, гр. Благоевград, общ. Благоевград, 2017 г.

Автономна система 3kWp, монтирана върху офис контейнер, гр. Благоевград, общ. Благоевград, 2017 г.

Системата е покривна, монтирана върху покрива на контейнера с метални рамки и алуминиеви профили, изложение – Юг.

Фотоволтаична централа 1MWp за продажба на енергия, Германия

Фотоволтаична централа 1MWp за продажба на енергия, Германия

Фотоволтаична централа 1MWp за продажба на енергия, Германия

Фотоволтаична централа 1MWp за продажба на енергия, Германия

Фотоволтаична система 5.5 kWp за собствено потребление на произведената ел. eнергия с ограничение на излишната енергия към мрежата, гр. Симитли, общ. Симитли.

Фотоволтаична система 5.5 kWp за собствено потребление на произведената ел. eнергия с ограничение на излишната енергия към мрежата, гр. Симитли, общ. Симитли.

Фотоволтаична система 5.5 kWp за собствено потребление на произведената ел. eнергия с ограничение на излишната енергия към мрежата, гр. Симитли, общ. Симитли.

Фотоволтаична централа 30kWp, с. Бистрица, общ. Благоевград

Фотоволтаична централа 30kWp, с. Бистрица, общ. Благоевград

Фотоволтаична централа 30kWp, с. Бистрица, общ. Благоевград

Фотоволтаичната централа е наземна, набивна и разположена на прилежащ терен към съществуваща сграда. Фотоволтаичната централа се състои от 82 бр. фотоволтаични модула Canadian Solar KuMax CS3U-365MS, фотоволтаичен мрежов инвертор HUAWEI SUN200-33KTL и разпределително табло.

Фотоволтаична централа 30kWp, гр. Благоевград, кв. Струмско

Фотоволтаична централа 30kWp, гр. Благоевград, кв. Струмско

Фотоволтаична централа 30kWp, гр. Благоевград, кв. Струмско

Фотоволтаичната централа е покривна, монтирана върху термопанел, изложение – (Изток-Запад). Фотоволтаичната централа се състои от 66 бр. фотоволтаични модула LONGI LR4 450Wp Half-Cut Monocrystalline PERC, фотоволтаичен мрежов инвертор GoodWe GW30K-MT и разпределително табло.