Мрежова фотоволтаична централа 30 kWp

  Фотоволтаичната централа 30kWp за собствена консумация е разположена на плосък покрив с ориентация изток-запад за по-добро разпределение на енергията през целия ден и избягване на пика по обяд, когато производството на Възложителя е намалено. Алуминиевата конструкция е с неръждаеми елементи и е специално разработена от екипа на СК Електрик ЕООД.

  Иновативното при фотоволтаичната централа е, че е с противотежести (баласти), чрез които се избягва дупченето на покривната конструкция. Фотоволтаичната централа се състои от един инвертор Fronius Eco 27.0-3-S и от 120 броя фотоволтаични панела Hareon Solar 255 Wp. 

  Фотоволтаичната централа има постоянна връзка с интернет портал за наблюдение и мониторинг

00001
DJI_02~1
DJI_02~2
DJI_0197
DJI_0205
DJI_0208
DJI_02~3
P1210688
P1210704