Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Кочериново, общ. Кочериново

Мрежова  фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Кочериново, общ. Кочериново.

Фотоволтаичната централа е наземна, набивна и разположена на  прилежащ терен към съществуваща сграда. Фотоволтаичната централа се състои от 82 бр. фотоволтаични модула Canadian Solar KuMax CS3U-365MS, фотоволтаичен мрежов инвертор HUAWEI SUN200-33KTL и разпределително табло. 

 Конструкцията (проектирана и произведена от нас) е набивна, поцинкована, с носещи алуминиеви профили и неръждаеми крепежни елементи. Монтирана е и мълниезащита с изпреварващо действие 60ms. Всички стрингове са замерени за изолационно съпротивление, I-V крива, напрежение и ток на всеки стринг с SEAWARD PV150.

След направеното измерване са издадени протоколи, които клиентът предоставя на приемателната комисия към ЕРП.

Фотоволтаичната централа има постоянна връзка с интернет портал за наблюдение и мониторинг.

DJI_0365
DJI_0367
DJI_0375
P1270103
P1270096
P1270049
P1270051
P1270032
P1270041
P1270043
P1270036
P1270023
P1270028
P1270073
P1270068
P1270054
P1270114
P1270117