Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Стара Кресна, общ. Кресна

Фотоволтаичната централа е наземна, набивна и разположена на  прилежащ терен към съществуваща сграда.

Фотоволтаичната централа се състои от 82 бр. фотоволтаични модула Canadian Solar KuMax CS3U-365MS, фотоволтаичен мрежов инвертор HUAWEI SUN200-33KTL и разпределително табло. 

Конструкцията (проектирана и произведена от нас) е набивна, поцинкована, с носещи алуминиеви профили и неръждаеми крепежни елементи. Монтирана е и мълниезащита с изпреварващо действие 60ms. Всички стрингове са замерени за изолационно съпротивление, I-V крива, напрежение и ток на всеки стринг с SEAWARD PV150.

След направеното измерване са издадени протоколи, които клиентът предоставя на приемателната комисия към ЕРП.

Фотоволтаичната централа има постоянна връзка с интернет портал за наблюдение и мониторинг.

P1270124
DJI_0385
DJI_0387
P1270131
P1270245
P1270248
P1270297
P1270324
P1270338
P1270326
P1270309
P1270313