Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия към ЕРП, гр. Симитли, общ. Общ. Симитли.

Мрежова  фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия към ЕРП, гр. Симитли, общ. Общ. Симитли.

Фотоволтаичната централа е покривна, монтирана върху термопанел, изложение – (Изток-Запад). Фотоволтаичната централа се състои от 75 бр. фотоволтаични модула QCELLS 400Wp Half-Cut Monocrystalline PERC, фотоволтаичен мрежов инвертор HUAWEI SUN200-33KTL и разпределително табло.

За мониторинг и наблюдение фотоволтаичната централа е снабдена със Smart Loger Huawei 3000A. Конструкцията (проектирана и произведена от нас) е алуминиеви профили с дължина 15 см, монтирани на самите вълни на термопанела с дублираща планка  и неръждаеми крепежни елементи. Монтирана е и мълниезащита с изпреварващо действие 60ms.

Всички стрингове са замерени за изолационно съпротивление, I-V крива, напрежение и ток на всеки стринг с SEAWARD PV150.

След направеното измерване са издадени протоколи, които клиентът предоставя на приемателната комисия към ЕРП.

Фотоволтаичната централа има постоянна връзка с интернет портал за наблюдение и мониторинг.

DJI_0221
DJI_0222
IMG-14e91c790fed806eeaa5111375673743-V