Фотоволтаична система 5.5 kWp за собствено потребление на произведената ел. eнергия с ограничение на излишната енергия към мрежата, гр. Симитли, общ. Симитли.

Фотоволтаична централа 5.5 kWp за собствено потребление на произведената ел. eнергия с ограничение на излишната енергия към мрежата, гр. Симитли, общ. Симитли.

Фотоволтаичната централа се намира в Симитли.

 Фотоволтаичната централа е за собствено потребление на произведената електроенергия без акумулатори и с ограничител към мрежата на ЕРП.

 Фотоволтаичната централа се състои от 18 поликристални панела Eurener 330Wp и стационарна покривна конструкция.

 За мощността се грижи един инвертор Fronius Symo 10-3-M, и Fronius Smart Meter 3P  с токови трансформатори.

Фотоволтаичната централа е снабдена с мониторинг и наблюдение през мобилно приложение и интернет портал.

f7892288
f7965760
f7987968
f8025344
f7439488