Мрежова фотоволтаична централа 330 kWp за собствена консумация

Фотоволтаичната централа 330kWp за собствена консумация без връщане към ЕРП се намира в гр. Благоевград. Фотоволтаичната централа е разположена на две производствени сгради и е с ориентация изток-запад за по-добро разпределение на произведената енергия през целия ден.

Фотоволтаичната конструкцията е алуминиева и е разработка на екипа на СК Електрик ЕООД за термопанел. Фотоволтаичната централа се състои от 1330 броя фотоволтаични модула Hareon Solar 255 Wp и 14 броя инвертора Fronius Eco 25.0-3-S.

Произведената енергия се консумира веднага, а при недостиг се набавя от мрежата. ГРТ, мониторинг и наблюдение – СК Електрик ЕООД.

DJI_0251
DJI_0249 (0-01-16-02)
DJI_053аа4
DJI_0250
DJI_0251 (0-01-06-20)
f15011200
f13894016
f13383488
f9196416
f9234368
f13040576
f11171648
f11031488
20191206_120534 - Copy
20191206_120655
f12587328
f12635776
f13299264