Фотоволтаична централа 30kWp, с. Бистрица, общ. Благоевград

Мрежова фотоволтаична централа 30kWp за продажба на ел. енергия, с. Бистрица, общ. Благоевград.

Фотоволтаичната централа е наземна, набивна и разположена на прилежащ терен към съществуваща сграда. Фотоволтаичната централа се състои от 82 бр. фотоволтаични модула Canadian Solar KuMax CS3U-365MS, фотоволтаичен мрежов инвертор HUAWEI SUN200-33KTL и разпределително табло.

Конструкцията (проектирана и произведена от нас) е набивна, поцинкована, с носещи алуминиеви профили и неръждаеми крепежни елементи. Монтирана е и мълниезащита с изпреварващо действие 60ms. Всички стрингове са замерени за изолационно съпротивление, I-V крива, напрежение и ток на всеки стринг с SEAWARD PV150.

След направеното измерване са издадени протоколи, които клиентът предоставя на приемателната комисия към ЕРП.

Фотоволтаичната централа има постоянна връзка с интернет портал за наблюдение и мониторинг.

DJI_0399
DJI_0405
DJI_0397
viber_image_2021-05-16_15-19-04