Фотоволтаична централа 30kWp, гр. Благоевград, кв. Струмско

Фотоволтаичната централа е покривна, монтирана върху термопанел, изложение – (Изток-Запад). Фотоволтаичната централа се състои от 66 бр. фотоволтаични модула LONGI LR4 450Wp Half-Cut Monocrystalline PERC, фотоволтаичен мрежов инвертор GoodWe GW30K-MT и разпределително табло.

За мониторинг и наблюдение фотоволтаичната централа е Smart Loger вграден в инвертора. Конструкцията (проектирана и произведена от нас) е алуминиеви профили с дължина 15 см, монтирани на самите вълни на термопанела с дублираща планка и неръждаеми крепежни елементи. Всички стрингове са замерени за изолационно съпротивление, I-V крива, напрежение и ток на всеки стринг с SEAWARD PV150.

След направеното измерване са издадени протоколи, които клиентът предоставя на приемателната комисия към ЕРП.

Фотоволтаичната централа има постоянна връзка с интернет портал за наблюдение и мониторинг.

DJI_0417
DJI_0420
20210319_140550_DxO
20210319_140625_DxO