Автономна фотоволтаична централа 400 kWp за собствена консумация

Фотоволтаичната централа 400 kWp за собствена консумация без връщане към ЕРП се намира в гр. Ботевград.

Фотоволтаичната централа е разположена на три производствени халета и е с ориентация изток-запад за по-добро разпределение на произведената енергия през целия ден.

Конструкцията е алуминиева и е разработка на екипа на СК Електрик ЕООД за термопанел. Фотоволтаичната централа се състои от 1568 броя фотоволтаични модула Hareon Solar 255 Wp и 16 броя инвертора Fronius Eco 25.0-3-S.

Произведената енергия се консумира веднага, а при недостиг се набавя от мрежата. ГРП, мониторинг и наблюдение – СК Електрик ЕООД.

DJI_0257
DJI_0272
DJI_0263
DJI_0261
DJI_0270
DJI_02с71
DJI_0271
DJI_027ааа1
DJI_0266
f4111104
f15237696
f15344064
f15414720
f15605120